Szálláshely szolgáltatás nyújtásának általános feltételei

(magánszállás, szállodák, panziók)

AZ AJÁNLAT TARTALMA

A VAL iroda a megjelentetett információknak, illetve a leírásnak megfelelő, és a visszaigazolt foglalás időpontja szerinti szálláshely szolgáltatást biztosítja, kivéve vis major esetét, mint: természeti katasztrófák (földrengések, árvizek, tűzvész, aszály), háborúk, sztrájk, terrorista cselekmények és az állam által kihirdetett korlátozások (mozgósítás, ország elhagyás).

FOGLALÁS ÉS BEFIZETÉSEK

A szálláshely lekérdezések és foglalások elektronikus úton, írásban, vagy személyesen a VAL iroda kirendeltségén nyújthatók be.

Az elvégzett foglaláskor a vendég elismeri, hogy ismeri a Szálláshely szolgáltatás nyújtásának általános feltételeit és azokat teljes egészében elfogadja. Ily módon minden, ami ezekben az általános feltételekben szerepel, jogi kötelezettséget jelent, ahogy a vendég, úgy a VAL iroda számára is. A foglaláskor a vendég köteles megadni minden olyan adatot, amelye a foglalási eljáráshoz szükséges. A szálláshely lefoglalásához a választott fizetési módnak megfelelő előleg befizetése szükséges, a fennmaradó összeg pedig közvetlenül az irodának fizetendő a szálláshelyre történő érkezés napján, a foglalás visszaigazolásakor a vendéggel ismertetett fizetési módtól függően. Megjegyzés bankkártyával történő fizetéshez: a hitelkártyát a kártya terhelésének napján érvényben lévő, a PBZ Banknál érvényes deviza eladási árfolyam szerinti kunában kifejezett összeggel terheljük. Valutaárfolyam-beli különbség lehetséges a PBZ Bank és a vendég hitelintézete között.

IDEGENFORGALMI ADÓ

A Horvát Köztársaság érvényben lévő idegenforgalmi adóról szóló törvénye szerint a vendég köteles kifizetni az idegenforgalmi adót a szálláshely szolgáltatás kifizetésével egyidejűleg. A Horvát Köztársaság idegenforgalmi adóról szóló törvényével előírt idegenforgalmi adó összege 2,00-tól 7,00 kunáig terjed egy felnőtt személy részére naponta. A 12 és 18 év közötti fiatalok erre az összegre 50% kedvezménnyel rendelkeznek, gyermekek esetében pedig 12 éves korig nem kell idegenforgalmi adót fizetni. Egy adott foglalásra vonatkozóan az idegenforgalmi adó végső összege függ a Horvát Köztársaságbeli úti céltól és a tartózkodás időpontjától, és az általános feltételek szerint kerül megfizetésre egyidejűleg a szálláshely végösszegének befizetésével.

SZÁLLÁSHELY ÁRA

A szálláshely ára magában foglalja a foglalásban a szálláshely egység mellett található leírásban szereplő alapszolgáltatást. A külön szolgáltatások azok a szolgáltatások, amelyeket a szálláshely ára nem foglal magába (a szálláshely melletti leírásban "megbeszélés szerint" jelöléssel vagy kiegészítő szolgáltatások, melyek előzetes bejelentés alapján valósíthatók meg), ezért ezeket a vendég külön fizeti. Ezeket a szolgáltatásokat a foglalás során kell kérni.

A visszaigazolt foglalásokban szereplő szálláshely árak kunában szerepelnek és az üzleti bank árfolyama szerint kerülnek átszámításra. A VAL iroda fenntartja a megjelentetett árak változásának jogát (a szolgáltatást nyújtó részéről történő szálláshely ár megváltoztatása vagy jelentős árfolyamváltozás esetén). Azoknak a vendégeknek, akik egy adott foglalásra az előleget befizették, a VAL iroda garantálja a kalkulációban szereplő árat, ami alapján az előleg befizetésre került. Amennyiben az árváltoztatásra az előleg befizetése előtt kerül sor, a VAL iroda köteles az árváltozásról a vendéget értesíteni. Amennyiben a lefoglalt szálláshely egységbe a megjelölt személyeknél több személy érkezik, a szolgáltatás nyújtója a be nem jelentett vendégek számára a szállást megtagadhatja vagy az összes vendéget elszállásolhatja, felszámítva a díjat a be nem jelentett vendégeknek a helyszínen.

KATEGÓRIA ÉS A SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁSA

A kínált szálláshely egységek leírása az illetékes intézmények által előírt hivatalos kategorizálás szerint, illetve a megjelentetéskor végzett helyszíni szemle alapján történik. A szálláshely, étkezés, szolgáltatások és egyebek színvonala egyes helyeken és országokban különbözik, és azokat nem lehet összehasonlítani. Azok az információk, amelyeket az személyesen utas kap, a vásárlás helyén nem kötelezik az irodát nagyobb mértékben, mint azok az információk, amelyek az iroda www.val-losinj.hr honlapján vagy katalógusában és más nyomtatott anyagában szerepelnek.

A VAL IRODA VÁLTOZTATÁSRA VONATKOZÓ JOGA ÉS VISSZAMONDÁS

A VAL iroda fenntartja a foglalás megváltoztatásának jogát, amennyiben előre nem látható, elkerülhetetlen, váratlan körülmények lépnek fel vagy azokat nem lehet elhárítani. A lefoglalt szálláshely csak a vendég előzetes értesítése mellett változtatható ugyanolyan, vagy magasabb kategóriájú szállásra és olyan árért, amely alapján a vendég a foglalást visszaigazolta. Amennyiben a helyettesítő szállás csak magasabb kategóriájú épületben és a befizetett foglalás áránál 10%-nál magasabb árért lehetséges, a VAL iroda fenntartja a különbözet kifizetésének jogát a vendéggel való konzultáció mellett.

Amennyiben lehetetlen a befizetett szállás helyettesítése, a VAL iroda fenntartja a foglalás visszamondásának jogát a vendég a szolgáltatás használatának megkezdését megelőző legalább 7 nappal történő előzetes értesítése mellett és garantálja a befizetett összeg teljes egészének visszafizetését. Amennyiben nincs megfelelő helyettesítő lehetőség a szolgáltatás használatának megkezdése napján, a VAL iroda arra törekszik, hogy a vendégnek információt adjon olyan szállásról, amely nem szerepel a VAL iroda kínálatában, valamint mindenképpen visszaadja a vendégnek a foglalásért befizetett teljes összeget.

A VENDÉG VÁLTOZTATÁSRA ÉS VISSZAMONDÁRA VALÓ JOGA

Abban az esetben, ha a vendég a saját kérésének megtett foglalást szeretné megváltoztatni vagy visszamondani, ezt írásban kell megtennie (e-mail, posta vagy fax útján). Változtatás alatt a személyek számában vagy a szolgáltatás kezdetének és/vagy végének időpontjában történő változtatás értendő, legkésőbb a szolgáltatás kezdetét megelőző 30 nappal. A foglalás első módosítása, amennyiben az többletköltség nélkül lehetséges, díjmentesen történik. Amennyiben a foglalás módosítása nem lehetséges, és emiatt a vendég a visszaigazolt foglalástól eláll, a foglalás visszamondásának az alábbiakban felsorolt feltételei kerülnek alkalmazásra. A szálláshely egység megváltoztatása és minden, a foglalás kezdete előtti 30 napon belüli foglalás visszamondásnak minősül.

Magánszállás fixen visszaigazolt foglalás lemondása esetén az írásos lemondás kézhezvételének dátuma képezi az alábbiak szerinti lemondási költségek alapját:

 • 30 nappal a szolgáltatás használatának megkezdése előtti lemondás esetén a szálláshely árának 15%-a kerül megfizetésre,
 • 29-től 22 nappal a szolgáltatás használatának megkezdése előtti lemondás esetén a szálláshely árának 30%-a kerül megfizetésre,
 • 21-től 15 nappal a szolgáltatás használatának megkezdése előtti lemondás esetén a szálláshely árának 50%-a kerül megfizetésre,
 • 14-8 nappal a szolgáltatás használatának megkezdése előtti lemondás esetén, vagy ha a vendég a lefoglalt időszakon belül nem érkezik meg, illetve akkor, ha a lemondás ebben az időszakban történik, a szálláshely árának 80%-a kerül megfizetésre.
 • a foglalás 7-től 0 nappal a szolgáltatás használatának megkezdése előtti lemondás esetén a teljes ár 100%-a kerül megfizetésre.

Szállodai szállás fixen visszaigazolt foglalására külön vendég részéről történő lemondási feltételek vonatkoznak. A lemondás időpontja a lemondásra vonatkozó írásbeli tájékoztatás kézhezvételének napja, annak költségei pedig az alábbiak:

 • 30 nappal a foglalás kezdeti időpontja előtti lemondás esetén a szálláshely árának 15%-a kerül megfizetésre
 • 29-től 22 nappal a foglalás kezdeti időpontja előtti lemondás esetén a szálláshely árának 30%-a kerül megfizetésre
 • 21-től 15 nappal a foglalás kezdeti időpontja előtti lemondás esetén a szálláshely árának 60%-a kerül megfizetésre
 • 14-től 8 nappal a foglalás kezdeti időpontja előtti lemondás esetén a szálláshely árának 80%-a kerül megfizetésre
 • 7 vagy kevesebb nappal a foglalás időpontja előtti lemondás esetén a szálláshely teljes árának 100%-a kerül megfizetésre.

Amennyiben a vendég a lefoglalt szálláshelyre a szolgáltatás kezdeti napján éjfélig nem érkezik meg, a VAL irodának vagy a szolgáltatás nyújtónak nem jelentkezett, a foglalás lemondottnak számít, így a lemondás költségei a fentiek alapján kerülnek felszámításra. Amennyiben a vendég, aki az utat lemondja, ugyanarra a foglalásra talál másik felhasználót, a VAL iroda csak a cseréből adódó valós költségeket számítja fel.

A VAL IRODA KÖTELEZETTSÉGEI

A VAL iroda kötelezettsége a szolgáltatás megvalósítása, ahogy a szolgáltatás nyújtójának megválasztása, illetve gondoskodni a vendég jogairól és érdekeiről összhangban a turizmus jó szokásaival. A VAL iroda minden felsorolt kötelezettségének teljesen és a leírtaknak megfelelően eleget tesz, rendkívüli körülmények esetét kivéve.

A VENDÉG KÖTELEZETTSÉGEI

A vendég köteles:

 • rendelkezni érvényes úti okmánnyal,
 • tiszteletben tartani az úti cél országának vám-és deviza előírásait
 • betartani a házirendet a szálláshely objektumokban és a szolgáltatás nyújtóval jóhiszeműen együttműködni,
 • az úti célhoz történő érkezéskor a szolgáltatás nyújtójának átadni a kifizetett szolgáltatásra vonatkozó iratot (postai úton vagy e-mail útján kapott Vouchert)
 • a vendég köteles ellenőrizni, hogy az úti cél országába vagy a szomszédos országokba szükséges-e részére vízum.

A kötelezettségek be nem tartása esetén a költségek a vendéget terhelik és az okozott kárért ő felel. A foglalás visszaigazolásával a vendég kötelezi magát, hogy amennyiben bármilyen kárt okoz, az összes okozott kárt a szolgáltatás nyújtójának a helyszínen kifizeti.

POGGYÁSZ

A VAL iroda nem vállal felelősséget a sérült, megsemmisült vagy elveszett poggyászért, ahogy a poggyász vagy értékek szálláshely objektumban való eltulajdonításáért sem. A poggyász eltűnését vagy a lopást be kell jelenteni a szálláshely nyújtójának és az illetékes rendőrségen.

PANASZ RENDEZÉSE

Amennyiben az ajánlatban szereplő szolgáltatásokat rossz minőségben nyújtják, a vendég arányos kártérítésre jogosult oly módon, hogy írásos panaszt nyújt be. Minden vendég panasszal élhet, amennyiben nem nyújtják részére a befizetett szolgáltatást. Minden vendég, akia visszaigazolt foglalás jogosultja, panaszát külön-külön nyújtja be.

Panaszra vonatkozó eljárás:

A vendég az érkezés napján köteles a szolgáltatás nyújtójánál reklamálni a nem megfelelő szolgáltatást illetően és erről értesíteni a VAL irodát. Amennyiben a vendég nem fogadja el a panasz helyszínen felajánlott olyan megoldását, amely a befizetett szolgáltatásnak megfelel, a VAL iroda nem köteles figyelembe venni az utólagosan tett panaszt (amennyiben ugyanabban az objektumban van megfelelő alternatíva, azt a vendég köteles elfogadni). A VAL iroda az objektumon kívüli tartalmakra vonatkozó reklamációt nem veszi figyelembe (utcai munkálatok, strand tisztasága, a közelben lévő épületek állapota, stb.).

Amennyiben a vendég a szálláshelyet a helyszínen nem reklamálja, pénzvisszafizetésre nem jogosult.

Panaszonként a legmagasabb kártérítés a szolgáltatás reklamált részének összegét érheti el, és nem foglalhatja magába a már kihasznált szolgáltatásokat, ahogy a szolgáltatás teljes összegét sem. Ezzel ki van zárva a vendég ideális kártérítési joga.

A VAL iroda nem tekinthető felelősnek az esetleges éghajlati feltételekért, az úti célokban a tenger tisztaságáért és hőmérsékletéért, és más egyéb szituációért és eseményért, melyek kiválthatják a vendégek elégedetlenségét, és nem vonatkoznak közvetlenül lefoglalt szálláshely egység minőségére.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az utas személyes adatait önként adja meg. Az utas személyes adatai a kért szolgáltatás megvalósításának folyamatához szükségesek. Ezek a további egymás közötti kommunikációhoz is használandóak. Az Iroda kötelezi magát, hogy az utas adatait az országból nem viszi ki, azokat harmadik személy részére nem adja meg, kivéve a kért szolgáltatás megvalósításának céljából. A személyes adatok harmadik személy részére történő megadásában kivételt képez a biztosítás kötése lemondás esetén, balesetbiztosítás, poggyász biztosítás sérülés és elvesztés esetén, külföldi tartózkodásra vonatkozó utas-és egészségügyi biztosítás kötése. Amennyiben az utas biztosítást köt, személyes adatai továbbítva lesznek a biztosítótársaság felé. Az utas személyes adatait adatbázisban őrzik, összhangban az Igazgatóság személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és őrzésére vonatkozó döntésével. Az ügyfél beleegyezését adja, hogy személyes adatait az iroda marketing tevékenységéhez felhasználhatja.

MEGJEGYZÉS

A szálláshely-foglalásra vonatkozó előleg, illetve a teljes összeg befizetésével a vendég teljességében elfogadja ezen Feltételeket.

KEDVEZMÉNYEK

Párhuzamos akciók esetén a kedvezmények nem vonhatók össze. A kedvezmények last minute ajánlatra nem vonatkoznak.

ILLETÉKES BÍRÓSÁG

Amennyiben a vendég a panasz megoldásával nem elégedett, döntőbírósághoz fordulhat. Ebben az esetben a Mali Lošinji Bíróság illetékessége kerül megállapításra.

Veli Lošinj, 2009. szeptember

Fotópályázat általános feltételei