Splošni pogoji zagotavljanja prenočitvenih storitev

(zasebna nastanitev, hoteli, penzioni) VSEBINA PONUDBE Agencija VAL zagotavlja prenočitvene storitve v skladu z objavljenimi informacijami ter glede na opis in termin, ki je skladen s potrjeno rezervacijo, razen v primeru višje sile, kot so: elementarne nesreče (potresi, poplave, požari, suša); vojne, stavke, teroristične akcije in omejitve, izdane s strani države (mobilizacija, prepoved izstopa iz države).

REZERVACIJE IN PLAČILA
Povpraševanje po namestitvah in njihovo rezervacijo sprejemamo po elektronski poti, pisno ali osebno v poslovalnici agencije VAL.

Ob sklenjeni rezervaciji gost potrjuje, da je seznanjen s temi Splošnimi pogoji zagotavljanja prenočitvenih storitev in da jih v celoti sprejema. Tako vse, kar je navedeno v teh Splošnih pogojih, postane pravno zavezujoče tako za gosta kot tudi za agencijo VAL. Pri rezervaciji mora gost navesti vse podatke, ki jih zahteva postopek rezervacije. Za rezervacijo prenočišča je treba vplačati akontacijo, ki je odvisna od izbranega modela plačila, preostanek pa je treba plačati neposredno agenciji na dan prihoda. Z modelom plačila je gost seznanjen ob potrditvi rezervacije. Opomba za plačilo s karticami – kreditno kartico bremenimo za znesek, ki je izražen v HRK, po prodajnem deviznem tečaju banke PBZ na dan bremenitve kartice. Možne so razlike med valutnim tečajem banke PBZ in kreditno hišo gosta.

TURISTIČNA TAKSA
V skladu z Zakonom o turistični taksi Republike Hrvaške mora gost plačati turistično takso ob plačilu nastanitve. Turistična taksa, ki je predpisana z Zakonom o turistični taksi Republike Hrvaške, za odrasle osebe znaša od 2,00 do 7,00 HRK na osebo na dan. Mladi od 12. do 18. leta imajo 50 % popusta na ta znesek, medtem ko otroci do 12. leta ne plačajo turistične takse. Končni znesek turistične takse za določeno rezervacijo je odvisen od kraja v Republiki Hrvaški in termina bivanja, plača pa se v skladu s Splošnimi pogoji in istočasno z vplačilom končnega zneska za namestitev.

CENA NAMESTITVE
Cena namestitve vključuje osnovno storitev, kot je opisana ob namestitveni enoti ob rezervaciji. Posebne storitve so tiste storitve, ki niso vključene v ceno namestitve (v opisu namestitve označeno s »po dogovoru« ali dodatne storitve, ki jih je mogoče dobiti po predhodni najavi), zato jih gost plača posebej. Te storitve se posebej zahtevajo pri rezervaciji.

Cene nastanitve za potrjene rezervacije so izražene v HRK in se obračunajo po tečaju poslovne banke. Agencija VAL si pridržuje pravico do spremembe cen (v primeru spremembe cene nastanitve s strani ponudnika storitev ali znatne spremembe tečaja). Gostom, ki so vplačali akontacijo za določeno rezervacijo, agencija VAL zagotavlja ceno namestitve, ki je navedena v izračunu, na podlagi katerega so vplačali akontacijo. Če pride do spremembe pred vplačilom akontacije, mora agencija VAL gosta obvestiti o spremembi cene. Če v rezervirano nastanitveno enoto prispe več oseb, kot je opredeljeno, ima ponudnik storitev pravico odreči namestitev nenajavljenim gostom ali sprejeti vse nenajavljene goste z doplačilom.

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Ponujene nastanitvene enote so opisane glede na uradno kategorizacijo pristojne institucije in na podlagi realnega stanja nastanitve ob objavi. Standardi namestitve, prehrane, storitev in drugega so v posameznih mestih in državah različni in niso primerljivi. Informacije, ki jih potnik dobi na prodajnem mestu, ne zavezujejo agencije bolj kot informacije, ki so objavljene na spletni strani www.val-losinj.hr ali v katalogu in drugem tiskanem gradivu agencije.

PRAVICA agencije VAL DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI
Agencija VAL si pridržuje pravico do spremembe rezervacije, če nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odpraviti. Rezervirano nastanitev je možno zamenjati samo po predhodni seznanitvi gosta, in to z nastanitvijo, ki je iste ali višje kategorije, in po ceni, za katero je gost potrdil rezervacijo. Če je nadomestna namestitev mogoča samo v objektu višje kategorije in po ceni, ki je za 10 % višja od cene vplačane rezervacije, si agencija VAL pridržuje pravico do plačila razlike v ceni po posvetu z gostom.

Če vplačane namestitve ni mogoče zamenjati, si agencija VAL pridržuje pravico do odpovedi rezervacije ob predhodnem obvestilu gosta najmanj 7 dni pred začetkom uporabe storitve. V tem primeru agencija VAL zagotavlja povračilo celotnega vplačanega zneska. Če na dan začetka uporabe storitve ni mogoče zagotoviti primerne zamenjave, se bo agencija VAL potrudila gostu zagotoviti informacije o možni nastanitvi, ki ni v ponudbi agencije VAL, in bo gostu vsekakor vrnila celoten vplačani znesek rezervacije.

PRAVICA GOSTA DO SPREMEMBE IN ODPOVEDI


Če gost želi spremeniti ali odpovedati rezervacijo, ki je opravljena na njegovo zahtevo, mora to storiti v pisni obliki (e-pošta, pošta ali faks). Pod spremembo se šteje sprememba števila oseb ali datuma začetka in/ali zaključka rabe storitve najpozneje 30 dni pred začetkom uporabe storitve. Prva sprememba rezervacije bo, če je to mogoče storiti brez dodatnih stroškov, narejena brezplačno. Če sprememba rezervacije ni mogoča in če gost zaradi tega odstopi od potrjene rezervacije, se uporabljajo spodaj navedeni pogoji za odpoved rezervacije. Sprememba nastanitvene enote in vsaka sprememba manj kot 30 dni pred začetkom rabe rezervacije ter v času rabe rezervacije se šteje kot odpoved rezervacije.

V primeru odpovedi fiksno potrjene rezervacije zasebne nastanitve datum prejema pisne odpovedi predstavlja podlago za obračun stroškov, kot sledi:

za odpoved do 30 dni pred začetkom uporabe storitve se zaračuna 15 % od cene namestitve,
za odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom uporabe storitve se zaračuna 30 % od cene namestitve,
za odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom uporabe storitve se zaračuna 50 % od cene namestitve,
za odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom uporabe storitve ali če gost ne pride oziroma odpove storitev znotraj rezerviranega termina, se zaračuna 80 % zneska skupne cene namestitve,
za odpoved rezervacije od 7 do 0 dni pred začetkom uporabe storitve se zaračuna 100 % skupne cene.
Za fiksno potrjene rezervacije hotelske namestitve veljajo posebni pogoji za odpoved s strani gosta. Kot datum odpovedi šteje datum prejema pisnega obvestila o odpovedi, stroški pa se zaračunajo, kot sledi:

za odpoved rezervacije do 30 dni pred datumom začetka rezervacije se zaračuna 15 % od skupne cene namestitve,
za odpoved rezervacije od 29 do 22 dni pred datumom začetka rezervacije se zaračuna 30 % od skupne cene namestitve,
za odpoved rezervacije od 21 do 15 dni pred datumom začetka rezervacije se zaračuna 60 % od skupne cene namestitve,
za odpoved rezervacije od 14 do 8 dni pred datumom začetka rezervacije se zaračuna 80 % od skupne cene namestitve,
za odpoved rezervacije 7 dni ali manj pred datumom začetka rezervacije se zaračuna 100 % skupne cene namestitve.
Če gost ne pride v rezervirano nastanitveno enoto do polnoči na dan začetka storitve in se ni javil agenciji VAL ali ponudniku storitve, se rezervacija šteje kot odpovedana, stroški odpovedi pa se zaračunajo, kot je navedeno zgoraj. Če gost, ki odpove potovanje, najde novega uporabnika za isto rezervacijo, bo agencija VAL zaračunala samo dejanske stroške, ki nastanejo zaradi zamenjave.

OBVEZNOSTI agencije VAL
Dolžnosti agencije VAL so skrb za izvedbo storitev, izbor ponudnikov storitev ter skrb za pravice in interese gosta v skladu z dobro prakso v turizmu. Agencija VAL bo vse navedene obveznosti izvršila v celoti in na opisani način, razen v primeru izrednih okoliščin.

OBVEZNOSTI GOSTA
Gost je dolžan:

imeti veljavne dokumente za potovanje,
spoštovati carinske in devizne predpise namembne države,
spoštovati hišni red v namestitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s ponudniki storitev,
ob prihodu mora ponudniku storitev predati dokument o plačani storitvi (voucher, prejet po pošti ali e-pošti),
preveriti mora, če potrebuje vizum za vstop v namembno državo ali sosednje države.
V primerih nespoštovanja navedenih obveznosti gost nosi stroške in odgovarja zaradi povzročene škode. S potrditvijo rezervacije se gost zavezuje, da bo, če povzroči kakršno koli škodo, ponudniku storitve na kraju samem plačal vso povzročeno škodo.

PRTLJAGA
Agencija VAL ne odgovarja za poškodovano, uničeno ali izgubljeno prtljago, niti za krajo prtljage ali dragocenosti v nastanitveni enoti. Izgubljena prtljaga ali kraja se prijavi ponudniku storitve in pristojni policijski postaji.

REŠEVANJE PRITOŽB
Če so storitve iz ponudbe izvedene nekakovostno, lahko gost z vložitvijo pisne pritožbe zahteva sorazmerno odškodnino. Vsak gost ima pravico do pritožbe zaradi neizvedene plačane storitve. Vsak gost – nosilec potrjene rezervacije vloži pritožbo zasebno.

Postopek v zvezi s pritožbo:

Gost je dolžan na dan prihoda pri ponudniku storitev takoj reklamirati neustrezno storitev in o tem obvestiti agencijo VAL. Če gost na kraju samem ne sprejme ponujene rešitve glede pritožbe, ki ustreza vplačani storitvi, agencija VAL ni dolžna sprejeti poznejše pritožbe (če v istem objektu obstaja ustrezna alternativa, jo je gost dolžan sprejeti). Agencija VAL ne sprejme reklamacije, ki je povezana z vsebinami, ki niso v sklopu objekta (ulična dela, čistoča plaže, stanje objekta v neposredni bližini ...).

Če gost ne reklamira namestitve na kraju samem, ni upravičen do povračila denarja.

Najvišje nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek reklamiranega dela storitve in ne more zajeti že izkoriščene storitve, niti celotnega zneska storitve. To izključuje pravico gosta do nadomestila za idealno škodo.

Agencija VAL ne more biti odgovorna zaradi vremenskih razmer, čistoče in temperature morja v namembnem kraju ter za vse druge podobne situacije in dogodke, ki lahko povzročijo nezadovoljstvo gosta in niso neposredno povezane s kakovostjo rezervirane nastanitvene enote.

Varnost spletnih plačil

Pri plačevanju v naši spletni trgovini uporabljate CorvusPay – napreden sistem za varno sprejemanje kreditnih kartic na internetu.

Sistem CorvusPay zagotavlja popolno zasebnost podatkov o vaši kreditni kartici in osebnih podatkov od trenutka, ko jih vnesete v plačilni obrazec CorvusPay. Podatki, potrebni za zaračunavanje, se iz vašega spletnega brskalnika šifrirano posredujejo banki, ki je izdala vašo plačilno kartico. Naša trgovina nikoli ne pride v stik z vašimi občutljivimi podatki o plačilni kartici. Podobno operaterji CorvusPay ne morejo dostopati do vaših popolnih podatkov o imetniku kartice. Izolirano sistemsko jedro samostojno prenaša in upravlja občutljive podatke, hkrati pa jih ohranja popolnoma varne.

Obrazec za vnos plačilnih podatkov je varovan s SSL prenosno šifro največje zanesljivosti. Vsi shranjeni podatki so dodatno zaščiteni s šifriranjem visoke stopnje z uporabo strojnih naprav, certificiranih po standardu FIPS 140 2 Level 3. CorvusPay izpolnjuje vse zahteve za varno spletno plačevanje, ki jih predpisujejo vodilne blagovne znamke kreditnih kartic, saj deluje v skladu s standardom PCI DSS Level 1 - najvišjim varnostnim standardom industrije plačilnih kartic. Banka izdajateljica dodatno overi plačila s karticami, vključenimi v program 3-D Secure, ki potrdi vašo identiteto z uporabo žetona ali gesla.

Vse informacije, ki jih zbira Corvus Pay, se obravnavajo kot skrivnost in se ustrezno obravnavajo. Podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere so bili namenjeni. Vaši občutljivi podatki so popolnoma varni, njihovo zasebnost pa zagotavljajo najsodobnejši zaščitni mehanizmi. Zbiramo le podatke, ki so potrebni za opravljanje dela v skladu z zahtevnimi predpisanimi postopki za spletno plačevanje.

Varnostni nadzor in operativni postopki, ki se uporabljajo znotraj infrastrukture CorvusPay, ne zagotavljajo le trenutne zanesljivosti CorvusPay, temveč trajno vzdržujejo in izboljšujejo varnostne ravni zaščite podatkov o vaši kreditni kartici z vzdrževanjem strogega nadzora dostopa, rednih varnostnih in poglobljenih sistemskih pregledov za preprečevanje ranljivosti omrežja.

Varnost spletnih plačil

Pri plačevanju v naši spletni trgovini uporabljate CorvusPay – napreden sistem za varno sprejemanje kreditnih kartic na internetu.

Sistem CorvusPay zagotavlja popolno zasebnost podatkov o vaši kreditni kartici in osebnih podatkov od trenutka, ko jih vnesete v plačilni obrazec CorvusPay. Podatki, potrebni za zaračunavanje, se iz vašega spletnega brskalnika šifrirano posredujejo banki, ki je izdala vašo plačilno kartico. Naša trgovina nikoli ne pride v stik z vašimi občutljivimi podatki o plačilni kartici. Podobno operaterji CorvusPay ne morejo dostopati do vaših popolnih podatkov o imetniku kartice. Izolirano sistemsko jedro samostojno prenaša in upravlja občutljive podatke, hkrati pa jih ohranja popolnoma varne.

Obrazec za vnos plačilnih podatkov je varovan s SSL prenosno šifro največje zanesljivosti. Vsi shranjeni podatki so dodatno zaščiteni s šifriranjem visoke stopnje z uporabo strojnih naprav, certificiranih po standardu FIPS 140 2 Level 3. CorvusPay izpolnjuje vse zahteve za varno spletno plačevanje, ki jih predpisujejo vodilne blagovne znamke kreditnih kartic, saj deluje v skladu s standardom PCI DSS Level 1 - najvišjim varnostnim standardom industrije plačilnih kartic. Banka izdajateljica dodatno overi plačila s karticami, vključenimi v program 3-D Secure, ki potrdi vašo identiteto z uporabo žetona ali gesla.

Vse informacije, ki jih zbira Corvus Pay, se obravnavajo kot skrivnost in se ustrezno obravnavajo. Podatki se uporabljajo izključno za namene, za katere so bili namenjeni. Vaši občutljivi podatki so popolnoma varni, njihovo zasebnost pa zagotavljajo najsodobnejši zaščitni mehanizmi. Zbiramo le podatke, ki so potrebni za opravljanje dela v skladu z zahtevnimi predpisanimi postopki za spletno plačevanje.

Varnostni nadzor in operativni postopki, ki se uporabljajo znotraj infrastrukture CorvusPay, ne zagotavljajo le trenutne zanesljivosti CorvusPay, temveč trajno vzdržujejo in izboljšujejo varnostne ravni zaščite podatkov o vaši kreditni kartici z vzdrževanjem strogega nadzora dostopa, rednih varnostnih in poglobljenih sistemskih pregledov za preprečevanje ranljivosti omrežja.

OPOMBA
Z vplačilom akontacije oziroma celotnega zneska za rezervacijo namestitve gost v celoti sprejema te Pogoje.

POPUSTI
V primeru vzporednih akcij se popusti ne seštevajo. Popusti ne veljajo pri ponudbah last minute.

PRISTOJNO SODIŠČE
Če gost ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe, ima pravico do sodne arbitraže. V takšnih primerih se določi pristojnost sodišča Mali Lošinj.

V Velem Lošinju, 14.02.2024.

WhatsApp Chat