Privacy Policy

VAL tourist agency

1. OD

Agencja turystyczna VAL respektuje i szanuje Państwa prawo do poufności danych osobowych i zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa danych udostępnianych na http://www.val-losinj.hr/.

Agencja turystyczna VAL gromadzi, przetwarza i przechowuje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych UE (GDPR) i innymi obowiązującymi przepisami. Dane nie zostaną przekazane osobom trzecim ani eksportowane do krajów trzecich za wyjątkiem konieczności realizacji zleconych usług (np. zakwaterowanie, przewoźnik lotniczy, przewoźnik, ubezpieczenie).

Dalsze korzystanie ze strony http://www.val-losinj.hr/ będzie traktowane jako akceptacja wszystkich warunków opisanych poniżej.

2. KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane gromadzone są i przetwarzane wyłącznie w oparciu o dane dobrowolnie przekazane Agencji Turystycznej VAL przy rejestracji (w momencie rejestracji wykorzystywane są dane takie jak: imię i nazwisko, adres, miasto, adres e-mailowy, data lub tylko rok urodzenia) lub przy korzystaniu ze strony http://www.val-losinj.hr/

Zgromadzone dane przechowywane są w formie elektronicznej i wobec nich stosuje się odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapobiegania naruszeniom danych osobowych. Agencja Turystyczna VAL będzie korzystać z danych przesłanych w Państwa wiadomościach mailowych wyłącznie w celu realizacji Państwa wniosków.

3. REZERWACJA

Przy rezerwacji zakwaterowania, podróży lub innej usługi Agencji Turystycznej VAL będą potrzebne dane osobowe zakładającego rezerwację, który w tym momencie musi być pełnoletni (np. imię, adres, telefon kontaktowy i in.) i dane pozostałych osób korzystających z usługi (np. imię i data urodzenia). Jedynie dane konieczne do realizacji usługi będą udostępniane wyłącznie partnerom w procesie realizacji [zakwaterowania, transportu, ubezpieczenia i pilota wycieczek].

Dane płatności (np. numer karty płatniczej, termin ważności) są szczególnie chronione i będą udostępniane jedynie bankom, firmom wystawiającym karty w celu autoryzacji płatności.

Podkreślamy, że rejestracja na [stronie internetowej http://www.val-losinj.hr/ dozwolona jest wyłącznie osobom pełnoletnim. Przy rejestracji na http://www.val-losinj.hr/ użytkownik samodzielnie wybiera hasło i zgodnie z tym sam odpowiada za jego ochronę i zapobieganie nadużyciom przez osoby trzecie.

4. PLIKI COOKIES

Pliki cookies umożliwiają Agencji Turystycznej VAL gromadzenie danych statystycznych dotyczących zachowań użytkowników na http://www.val-losinj.hr/ (np. w których częściach strony zatrzymują się najdłużej, a gdzie najkrócej), jakiej przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) używa itp.

Pliki cookies to mały zbiór danych posłany z serweru http://www.val-losinj.hr/ na komputer użytkownika, a pełnią funkcję anonimowego identyfikatora. Pliki cookies są także używane w celu łatwiejszej nawigacji przez strony internetowe (np. nie musicie za każdym razem wprowadzać danych logowania). Pliki cookies nie są używane w celu gromadzenia danych lub śledzenia aktywności użytkowników po opuszczeniu strony http://www.val-losinj.hr/.

Agencja Turystyczna VAL zastrzega sobie prawo do korzystania z plików cookies na http://www.val-losinj.hr/, jednak każdy z użytkowników może zabronić przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

5. LINKI

http://www.val-losinj.hr/ zawiera linki na inne strony internetowe (np. Facebook, Instagram, hotele, lotniska, prognozy pogody). W związku z tym ostrzegamy i prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, że Agencja Turystyczna VAL nie może być odpowiedzialna za poszanowanie prywatności na wymienionych stronach internetowych. Stąd też namawiamy do lektury Oświadczenia prywatności każdej strony internetowej, na którą się wchodzi.

6. MARKETING CYFROWY

Dane kontaktowe, takie jak imię i adres e-mailowy, konieczne są jeśli chcecie Państwo przyjmować materiały promocyjne Agencji Turystycznej VAL. Przez materiały promocyjne rozumie się informacje o usługach i ofertach specjalnych, a także nowościach (ang. newsletter).

Usługę tę można w dowolnym momencie anulować poprzez aktywację linku „Rezygnacja“ na końcu e-maila lub wysyłając wniosek o usunięcie z listy marketingu cyfrowego na adres val@val-losinj.hr

7. BEZPIECZEŃSTWO

Agencja Turystyczna VAL podejmuje wszelkie środki ostrożności w celu ochrony danych użytkownika, podczas wprowadzania, przesyłania, przetwarzania i przechowywania. Dostęp do danych jest ograniczony i mają go jedynie ci pracownicy, dla których dane te są potrzebne do wykonywania obowiązków służbowych.

Dane osobowe, które zostały udostępnione Agencji Turystycznej VAL w momencie rejestracji będą przechowywane w okresie funkcionowania strony internetowej, to jest w czasie aktywnej rejestracji użytkownika. Wszystkie dane udostępnione Agencji Turystycznej VAL przy rejestracji będą zniszczone w momencie wygaszenia konta.

Dane osobowe i numery kart kredytowych, które wykorzystywane są przy płatności za usługi, nie leżą w gestii strony http://www.val-losinj.hr/, a do stron banku Zagebačka banka i nie odpowiadamy za ewentualną kradzież danych, celową lub nieumyślną.

Użytkownicy mają prawo w każdym momencie zażądać informacji o tym, które z ich danych są przetwarzane przez Agencję Turystyczną VAL, a także zażądać ich zmiany lub wymazania wysyłając wniosek na val@val-losinj.hr.

8. INFORMACJA O ZMIANACH

W przypadku zmian dotyczących zasad poszanowania prywatności na stronie głównej zostanie umieszczona informacja mająca na celu zapoznanie z tym faktem użytkowników.