Privacy Policy

Val tourist agency

1. OD

Turistická agentura VAL si uvědomuje a ctí Vaše právo na důvěrnost údajů a zavazuje se zachovat bezpečnost údajů poskytnutých přes webovou stránku http://www.val-losinj.hr/.

Turistická agentura VAL shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje v souladu s Obecnými nařízeními EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími platnými předpisy. Údaje nebudou poskytnuty třetím stranám ani vydány do třetích zemí, s výjimkou případů, kdy je třeba realizovat smluvní služby (např. ubytování, letecká společnost, dopravce, pojištění).

Vaše další využívání webové stránky http://www.val-losinj.hr/ budeme považovat za přijetí všech níže uvedených podmínek.

2. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a používány pouze na základě údajů, které jste dobrovolně poskytnuli turistické agentuře VAL, a to buď registrací (při registraci budou použity osobní údaje jako: jméno a příjmení, adresa, město, e-mail, datum nebo pouze rok narození), nebo přes webovou stránku http://www.val-losinj.hr/

Shromážděné osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě a využívají všech vhodných technických a organizačních opatření, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů. Přijaté e-maily s Vašimi osobními údaji využije turistická agentura VAL pouze pro splnění Vašich požadavků.

3. REZERVACE

Při rezervaci ubytování, cesty nebo jiné služby turistické agentury VAL budou vyžadovány osobní údaje rezervující osoby, která musí být plnoletá (např. jméno, adresa, kontaktní telefon atd.) a další informace o uživateli (např. jméno, datum narození). Pouze informace nezbytné pro plnění služby budou k dispozici výhradně partnerům zapojeným do realizace služby [ubytování, dopravy, pojištění a turistického průvodce].

Informace o platbě (např. číslo bankovní karty, datum vypršení platnosti) jsou specificky chráněny a budou k dispozici pouze bankám, respektive společnostem vydávajícím bankovní karty za účelem povolení platby.

Upozorňujeme, že registrace na [webové stránce http://www.ww-live.hr/] je povolena pouze osobám starším 18 let. Při registraci na adrese http://www.val-losinj.hr si uživatel sám vybírá heslo a v souladu s tím sám odpovídá za jeho ochranu a předcházení zneužití třetími stranami.

4. COOKIES

Cookies (angl. cookies) umožňují turistické agentuře VAL shromažďovat statistické údaje o chování uživatelů na webové stránce http://www.val-losinj.hr/ (např. v které části webových stránek tráví uživatelé nejvíce času a kde nejméně), který internetový prohlížeč (např. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) využívají a podobně.

Cookies jsou malé jednotky dat odeslaných ze serveru http://www.val-losinj.hr/ do počítače uživatele a slouží jako anonymní identifikátor. Cookies se také používají pro usnadnění pohybu na webových stránkách (např. nemusíte pokaždé znovu zadávat své registrační údaje). Cookies se nepoužívají k přístupu k uživatelským údajům ani ke sledování aktivity uživatelů po odchodu z webové stránky http://www.val-losinj.hr/.

Turistická agentura VAL si vyhrazuje právo používat soubory cookies na webové stránce http://www.val-losinj.hr/, avšak každý uživatel může zakázat přijímání cookies úpravou/změnou nastavení svého internetového prohlížeče.

5. ODKAZY

http://www.val-losinj.hr/ obsahuje odkazy na jiné webové stránky (např. Facebook, Instagram, hotely, letiště, předpovědi počasí). V souladu s tím upozorňujeme a prosíme uživatele, aby vzali v úvahu, že turistická agentura VAL nemůže být zodpovědná za uchování soukromí na uvedených webových stránkách. Proto uživatelům doporučujeme přečíst si Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na každé webové stránce, kterou navštěvují.

6. DIGITÁLNÍ MARKETING

Kontaktní informace, jako jsou jméno a e-mailová adresa, jsou vyžadovány v případě, že si chcete nechat zasílat turistickou agenturou VAL propagační materiály. Propagační materiály obsahují informace o službách a speciálních nabídkách a novinkách (angl. Newsletter).

Službu můžete kdykoli zrušit kliknutím na "Odhlásit se" na konci e-mailu nebo odesláním žádosti o vymazání z digitálního marketingového účtu na adresu val@val-losinj.hr.

7. BEZPEČNOST

Turistická agentura VAL přijímá veškerá bezpečnostní opatření k ochraně uživatelských údajů, během jejich zadávání a přenosu, zpracování údajů a ukládání dat. Přístup k údajům je omezen a umožněn je pouze těm zaměstnancům, kteří je potřebují k vlastnímu výkonu práce.

Osobní údaje, které jsou turistické agentuře VAL poskytnuty při registraci, budou uchovávány po dobu existence webové stránky, respektive během regostračního období uživatele. Veškeré informace, poskytnuté turistické agentuře VAL při registraci na webových stránkách, budou zničeny nejpozději při ukončení činnosti webové stránky.

Osobní údaje a čísla platebních karet, které se používají při poskytování platebních služeb online, nepodléhají webové stránce http://www.val-losinj.hr/, nýbrž stránce bankovního domu Záhřebské banky, z toho důvodu neneseme odpovědnost za případnou krádež údajů, úmyslnou či neúmyslnou.

Uživatelé mají právo kdykoli požádat o informace o svých osobních údajích zpracovávaných turistickou agenturou VAL, respektive o jejich změnu nebo smazání, a to zasláním žádosti na adresu val@val-losinj.hr.

8. OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH

V případě změn týkajících se Ochrany osobních údajů bude oznámení zveřejněno na domovské stránce webových stránek agentury s cílem informovat uživatele.

WhatsApp Chat