Osor

Osor

Na místě, kde se ostrovy Lošinj a Cres nejvíce přibližují, je umístěno městečko, které v antických dobách zažilo svůj okamžik slávy. Díky prokopanému kanálu (Cavata, Kavuada, Cavanella), který umožňoval průchod a plavbu z jednoho moře do druhého, se zde v minulosti odvíjela hlavní tranzitní doprava mezi severním Jadranem a dalmatským pobřežím, což z Osora učinilo mezinárodní přístav.

Základy městských hradeb odkrývají starobylou historii, jejíž stopy sahají až do 9. století před Kristem. O jménu městečka, Osor – Apsoror, se předpokládá, že odkazuje na jméno antického hrdiny Apsirta, bratra nešťastné Medey, což dělá starobylé městečko tajemnějším.

Historické centrum města tvoří antické městské náměstí, na kterém se nacházejí překrásné budovy z XV. a XVI. století, městská radnice s krytou lodžií (dnes Městské muzeum), biskupský palác a také velkolepá katedrála se zvonicí.

Celé město Osor je opravdové muzeum pod otevřeným nebem, ve kterém umělci svých dob zanechali stopy, od současného Meštroviće do pozůstatků antických hradeb, pevnosti a první raně křesťanské baziliky; město – muzeum, jehož zahrady a parky v zeleni ukrývají stopy starých antických vil, renesančních portálů a klášterů. Městečko, jež je stejně historií i muzeem, se v létě stává jedinečným místem bohatým na kulturní akce, mezi nimiž se vyjímají Osorské hudební večery, které se během letních měsíců konají od roku 1976.

Turistická nabídka hostům umožňuje organizované a upravené soukromé ubytování v samotném městě, zatímco mimo město, u moře, se nacházejí dva autokempy s plážemi a restauracemi.


Ubytování v blízkosti