Vchází do Chorvatska - ostrov Lošinj

Snadnější a rychlejší hraniční přechod

Za účelem usnadnění překročení hranice Chorvatské republiky a informování našich hostů o epidemiologických opatřeních platných v Chorvatsku byla vytvořena webová stránka entercroatia.mup.hr.

Na této stránce je online formulář, ve kterém jsou zadávány všechny údaje požadované v procesu překračování hranice, a s jednoduchým předložením pasu nebo dokladu totožnosti policistovi na hranici, číslo nebo kód z občanského průkazu. nebo cestovní pas bude automaticky propojen se všemi údaji zadanými online.

Tímto způsobem se zkrátí čekací doba na minimum. Cestující, kteří předávají údaje tímto způsobem, nebudou muset na hranicích dále poskytovat údaje, protože policie je bude mít k dispozici, protože je již do systému vložena. Cestující, kteří takto předávají údaje, obdrží navíc potvrzení o vstupu a veškeré nezbytné informace týkající se pokynů a doporučení Chorvatského institutu veřejného zdraví.


Cestující, kteří nebudou výše uvedeným postupem zasílat informace, budou moci tuto formalitu splnit na hraničním přechodu při vstupu do Chorvatska, budou však potřebovat delší čekací dobu v samostatném pruhu.


Ubytování v blízkosti