Lubenice

Lubenice

Na největším jadranském ostrově, Cresu, nachází se Lubenice, kamenité městečko s nepřetržitou historií dlouhou 4.000 let. Středověká pevnost, která se zvedá na vrcholu útesu vysokého 378 metrů, je klenot chorvatské venkovské architektury. Nevíme, odkud přicházíte i jak budete pobývat v Lubenici, ale zde není možné zůstat lhostejným. V Primorju jste si zvykli, že rackové letí nad vašimi hlavami a zde je uvidíte pod sebou, jak krouží obrovskou propastí kaňonu nad mořem, které sahá až k obzoru, do nekonečna. Člověk se zde stane malým mezi praelementy. V takovém prostředí, v atmosféře magických vzpomínek, kde se léta odehrávají Lubenické večery. Letošní letní událost v Lubenici se koná po šestnácté.

Organizátor, město Cres, připravilo různorodý a kvalitní program, který přitáhne nejen hudební fanoušky, ale i turisty toužící po zábavě v rustikálním okolí. Svým obsahem zahrnují „Lubenické večery 2006“ různá hudební období - od raného: renesanční hudba, až po všechna díla současné klasické hudby dvacátého století. Na konci programu, jako koruna všeho, následují národní melodie a nápěvy přepracované do lidového zpívání a folkloru. Představí se četní světoví, ale i chorvatští autoři Cílem je ukázat, že naše kulturní dědictví svojí kvalitou ani trochu nezaostává za díly známých světových jmen.


Ubytování v blízkosti