Beli

Beli

Beli je jedno z nejstarších a v minulosti nejdůležitějších creských sídel. Osídlení akropolského typu leží na 130 m vysokém břehu nad východním pobřežím severní části ostrova, na místě pravěké osady. Dnes je to typické přímořské letovisko kompaktního typu, bohaté na kulturně historické památky. Je zde farní kostel s půlkruhovou apsidou románského kostela, ve kterém se nachází několik vzácných hlaholských nápisů, románský kostel Sv. Marie s muzejní sbírkou, gotický jednoloďový kostelík Sv. Antona na místním hrobě, prehistorické stáje u vchodu do města a římský most přes kaňon.

Zajímavá je i kamenná hlava krále Abela. Obyvatelé se dříve živili zemědělstvím, rybářstvím a chovem hospodářských zvířat. Dnes je Beli spíše turisticky zaměřené město pro rodinný turismus a kempování, s krásnou oblázkovou pláží a dobře chráněným přístavem. Díky blízkosti překrásných lesů Tramontane se Beli stává dobrým výchozím bodem pro procházky po přírodě.

Ve městě funguje EKO CENTAR "Caput Insulae", který se intenzivně zabývá a vytváří programy na ochranu přírodní rozmanitosti, původních hodnot a kulturně-historického dědictví ostrova Cres. Vytváří možnosti lepšího poznání dědictví Tramontane, vytvořil síť eko-naučných stezek jako jedinečnou výstavu „Historie a umění v přírodě“. V budově centra se nachází stálá výstava „Biorozdílnost cresko-lošinjských ostrovů“, čímž začíná prohlídka výstavy v přírodě. Zároveň vytváří integrální ochranu supů bělohlavých.


Ubytování v blízkosti