Beli

Beli

Beli je eno najstarejših in v preteklosti najpomembnejših naselij na Cresu. Naselje akropolskega tipa leži na 130 m visokem hribu nad vzhodno obalo severnega dela otoka, na mestu predzgodovinske utrdbe. Danes je to tipično primorsko naselje strnjenega tipa, bogato s kulturnozgodovinskimi znamenitostmi, kot so župnijska cerkev s polkrožno apsido starejše romanske cerkve, v kateri se nahaja nekaj dragocenih glagolskih napisov, romanska cerkev sv. Marije z muzejsko zbirko, gotska enoladijska cerkvica sv. Antona na mestnem pokopališču, prazgodovinski hlevi pred vhodom v mesto in rimski most preko kanjona.

Zanimiva je tudi kamnita glava kralja Abela. Prebivalstvo se je nekoč ukvarjalo s poljedelstvom, ribištvom in živinorejo. Danes je Beli vse bolj turistično orientirano mesto, osredotočeno na družinski turizem in kampiranje, z lepo peščeno plažo in dobro zaščitenim malim pristaniščem. Zaradi bližine prekrasnih gozdnih predelov Tramuntane je Beli vse pomembnejše izhodišče za dolge sprehode po naravi.

V mestu deluje EKO CENTER »Caput Insulae«, ki se intenzivno ukvarja s programi za ohranjanje naravne raznolikosti, izvornih vrednosti in kulturnozgodovinske dediščine otoka Cresa in jih tudi izvaja. Zaradi boljšega seznanja z dediščino Tramuntane so vzpostavili mrežo ekoloških poučnih stez Povijest i umjetnost u prirodi kot edinstven prikaz zgodovine in umetnosti v naravi. V središču se nahaja stalna razstava Biotska raznovrstnost otokov Cres in Lošinj, kjer je tudi začetek ogleda razstave v naravi. Obenem izvajajo celotno zaščito beloglavih jastrebov.


Nastanitve v bližini