Beli

Beli

Beli jest jedną z najstarszych i w przeszłości najważniejszych osad na Cresie. Osiedle o akropolskim typie znajduje się na 130 m wzgórzu nad wschodnim wybrzeżem północnej części wyspy, na miejscu prehistorycznej osady. Dziś jest to typowa nadmorska miejscowość o kompaktowym typie architektury z bogactwem kulturalnych i historycznych zabytków takich jak kościół parafialny z półokrągłą absydą starszego romańskiego kościoła. W kościele tym znajduje się kilka wielkiej wartości zapisów na głagolicy. W miejscowości mamy też romański kościół NMP ze zbiorem muzealnym, gotycki jednonawowy kościół Św. Antoniego na cmentarzu, prehistoryczne stajnie przed wejściem do miasta i rzymski most nad kanionem.

Interesująca jest także kamienna głowa króla Abla. Miejscowa ludność zajmowała się niegdyś rolnictwem, rybołóstwem i hodowlą bydła. Dzisiaj Beli to miejscowość rodzinnej i campingowej turystyki, z piękną żwirkową plażą i dobrze chronionym portem. Dzięki bliskości cudownych lasów części Tramontane, Beli staje się popularnym punktem wyjściowym długich spacerów w przyrodzie.

W miejscowości działa EKO CENTRUM "Caput Insulae" organizacja, która przeprowadza programy ochrony naturalnego i kulturowo-historycznego dziedzictwa wyspy Cres. W celu umożliwienia lepszego poznania spuścizny Tramontane utworzono sieć ścieżek eko-edukacyjnych, wyjątkowej wystawy "Historia i sztuka w naturze". W budynku centrum znajduje się stała wystawa "Biozróżnicowanie cresko-lošinjskich wysp", skąd rozpoczyna się zwiedzanie wystawy na świeżym powietrzu. Jednocześnie organizacja przeprowadza integralną ochronę Sępów białogłowych.


Kwatery w pobliżu