Tenis centar Punta

Tenis centar Punta

Na samom ulazu u mjesto Veli Lošinj smješten je turistički kompleks Punta u sklopu kojega je i istoimeni tenis centar. Sastoji se od 13 zemljanih igrališta koja slijede stepenastu konfiguraciju terena i svako je igralište zasebno. Sastavni dio centra je cafe bar sa sanitarnim čvorom. Moguć je pristup vozilima do hotela i do samih igrališta.


Smještaj u blizini