Sveti Ivan - vidikovac

Sveti Ivan - vidikovac

Crkvu na samom vrhu brda Kalvarija (234 m) dao je 1755. godine sagraditi Antonio Sforzina kao zavjetnu kapelu svoje obitelji, a posvetio ju je poznati osorski biskup Nikola Dinarić, kasnije splitski nadbiskup. Na putu koji je od Velog Lošinja uzbrdo vodio do crkve istih godina bio je uređen i Križni put (via crucis) s tri jednostavne kapele i drvenim križevima kao postajama. U blizini crkve sačuvani su ostaci jednostavne kamene kolibe - pustinjačke nastambe u kojoj je od 1807. do 1834. živio pop Petar Kokorin iz Zagrebačke biskupije. Na pustinjački život nadahnulo ga je njegovo drugo hodočašće u Svetoj zemlji.


Smještaj u blizini